strela.zebrak@seznam.cz Vápenice 56, 26753, Žebrák IČO: 228 47 499 2900096887/2010
Atletický oddíl: Turistický oddíl:

Turistika

Byť se to podle názvu nemusí zdát, turistický oddíl není jen o výletech do přírody, i když i ty tvoří jednu ze složek činnosti. Poutníci jsou především týdenních o schůzkách, zábavě a aktivitě mimo stěny domova.

Více

Turistický oddíl

Byť se to podle názvu nemusí zdát, turistický oddíl není jen o výletech do přírody, i když i ty tvoří jednu ze složek činnosti. Poutníci jsou především týdenních o schůzkách, zábavě a aktivitě mimo stěny domova. Oddíl se pravidelně schází v pátečním odpoledni v klubovně spolku, kde děti zábavnou formou přebírají tzv. táborové hodnoty a dovednosti. Na schůzkách se tak postupně naučí rozdělávat oheň, vázat uzly, orientovat se v mapě i v terénu nebo jak se v takové přírodě chovat. Mimo schůzek se každý měsíc pořádají tématické výpravy a na léto se stal tradicí Minitábor.

0_vedouci

Tomáš Černý
Fekete

tomas.cerny@indsoft.cz

1_vedouci

Barbora Elgerová

turistika.zebrak@seznam.cz

2_vedouci

David Elger

turistika.zebrak@seznam.cz

3_vedouci

Martin Černý
Plamínek

martesing@gmail.com

4_vedouci

Zuzana Černá

turistika.zebrak@seznam.cz

5_vedouci

Jan Šimurda

turistika.zebrak@seznam.cz